Duurzame parkeergarage

Het realiseren van een duurzame parkeergarage kan vele vragen met zich mee brengen. Het realiseren van een duurzame parkeergarage en duurzaamheid is voor ons daarentegen bekend terrein. We realiseren onze parkeergarages altijd op een duurzame wijze waarbij we niet alleen rekening houden met aspecten als het materiaalgebruik, logistiek, onderhoud en toepassingen, maar ook de toekomstbestendigheid en circulariteit van de parkeergarage. Hoe functioneert mijn parkeergarage over een aantal jaren? Wat als de vraag naar parkeren veranderd voor mijn parkeergarage of omgeving?   

Modulaire, demontabele parkeergarages

EZ Park bouwt, demonteert en herplaatst sinds 2010 bovengrondse parkeergarages. Ieder parkeervraagstuk lossen we flexibel en praktisch op met behulp van innovatievie, modulaire parkeergarages: voor tijdelijk óf permanent gebruik. Wat maakt het bouwen van een parkeergarage van EZ Park zo duurzaam? De volledige parkeergarages van EZ Park bestaan ten eerste uit hetzelfde gebouwsysteeem. Wat dit inhoudt is dat ieder element is ontworpen als een afzonderlijk deel en kan worden samengevoegd, vervangen of verwijderd. Dit maakt de parkeergarage toekomstbestendig, modulair, flexibel, demontabel en duurzaam. Ook uit- en inbreiding, zowel horizontaal als verticaal, is eenvoudig te realiseren. 


Duurzaamheid

EZ Park gaat verantwoord om met mensen, milieu, energie en grondstoffen. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en verkleinen onze CO2-footprint. Hiertoe hanteren wij een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen op het gebied van MVO en duurzaamheid. EZ Park ontwikkelt zich niet alleen als specialist in bovengrondse parkeergarages, maar ook als een duurzame en maatschappelijk verantwoorde organisatie.

Meer weten over onze MVO en duurzaamheidsvisie/-beleid? Klik dan hier.

Duurzame toepassingen parkeergarages

Alle parkeergarages worden in ketensamenwerking gerealiseerd. Dat wil zeggen dat we al onze garages realiseren met dezelfde onderaannemers. Zowel voor de staalconstructie als voor het beton, verlichting, bestrating, etc. Ook de architect is altijd dezelfde. Door te werken met een vaste kern in een bouwteam wordt effectief omgegaan met kennis, tijd en geld en ben je in staat continu te innoveren. Innovaties kunnen direct toegepast worden in een project en opgenomen worden in het plan van aanpak. Een toekomstbestendige, duurzame parkeergarage dient niet alleen om auto's te stallen: 

Slim (led)verlichtingssysteem

Ten eerste maken we in al onze parkeergarages gebruik van ledverlichting. Toen de LED-lamp enkele jaren geleden werd geïntroduceerd had men nog twijfel over de duurzame mogelijkheden van de verlichting, maar tegenwoordig is idereen overtuigd en scheelt het behoorlijk in de kosten. Daarbij maken we gebruik van een slim ledverlichtingssysteem. De lichten in de garage worden geactiveerd door middel van bewegingssensoren, maar zodra er geen personen aanwezig zijn in de garage dimt het licht automatisch naar 10 procent. Dit systeem is inmiddels de standaard geworden voor al onze garages. 

Hemelwaterinfiltratie 

In de meeste gevallen komt het regenwater in het riool terecht. Maar steeds vaker kiest men voor hemelwaterinfiltratie, oftewel het afkoppelen van regenwater waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Een duurzame en verantwoorde wijze van hemelwaterafvoer. 

Thermisch verzinkt staal

Voor onze parkeergarages maken wij gebruik van thermisch verzinkt staal. Thermisch verzinken is de meest efficiënte manier om staal te beschermen tegen corrosie. Het is niet alleen een onderhoudsvrije beschermingsmethode maar heeft ook nog eens een ontzettend milieuvriendelijk effect. Tientallen kilo's zink zijn genoeg om één ton staal voor gemiddeld meer dan 60 jaar tegen roest te beschermen zonder noemenswaaridg onderhoud. Ook kan een verzinkt stuk probleemloos ontzinkt en opnieuw verzinkt worden. Op die manier kan ook het verzinkte staal aan een tweede leven beginnen.

Oplaadpunten elektrische auto's

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Wanneer je elektrisch gaat rijden zal je de auto vanzelfsprekend ook moeten opladen, voldoende aanbod van oplaadpunten is hierbij van belang. Door de stijging van elektrisch rijden neemt de vraag naar oplaadpunten ook bij de opdrachtgevers van onze parkeergarages toe. In onze flexibele design en build concepten geven we hier invulling aan.

Natuurlijke ventilatie en gevelgroen

We kunnen niet alleen een parkeergarage duurzaam ontwerpen en bouwen, maar ook in design, uitstraling en architectuur aan laten sluiten op het groene imago van de opdrachtgever. De vormgeving van een bovengrondse parkeergarage is vrij naar eigen wens en budget te bepalen. Er zijn variaties op vormen, kleuren en materialen, maar ook het toepassen van bijvoorbeeld groene gevels. Door niet alleen de parkeergarage duurzaam te ontwikkelen, maar ook de parkeergarage een mooie, groene uitstraling te geven kunnen we de garage in zijn geheel aan laten sluiten bij de groene identiteit die de opdrachtgever wil creëren voor de omgeving.

Bijvoorbeeld aan de gerealiseerde parkeergarages op de Wageningen University & Research campus zijn aan alle zijden van de staalconstructie klimplanten toegevoegd. De klimop zal zich omhoog werken tegen de stalen draadmatten, hierdoor wordt tevens het verkeersgeluid gedempt, lucht gezuiverd en zuurstof geproduceerd. Of door te werken met inheemse begroeiing en houten lamellen in de gevel creëren we een natuurlijke ventilatie en voorzien we het gebouw van een goede doorstroming van buitenlucht.

Zonnepanelen

Door middel van het integeren van zonnepanelen in de gevel of toe te passen op het dak kan een energiestation gerealiseerd worden. De opgewekte energie kan bijvoorbeeld geleverd worden via laadpalen aan auto's om elektrisch rijden te stimuleren. Maar ook kan het bijvoorbeeld benut worden om de parkeergarage en het bijbehorende (woon)gebouw te verwarmen en verlichten. Niet alleen interessant om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen of bij te dragen aan een positief imago, maar het is ook financieel aantrekkelijk. 

Natuurinclusief bouwen 

Door onze parkeergarage natuurinclusief te bouwen laten we het bouwwerk bijdragen aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Ook draagt het bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan groene gevels of nestkasten voor vogels in de gevel. 

Maatwerk oplossingen

Voor ieder parkeervraagstuk bieden we een oplossing op maat. Het is aan de opdrachtgever om zich af te vragen: "In hoeverre ga ik duurzaam bouwen, welke duurzaamheidseisen stel ik en wat zijn de investeringskosten?"