Back to overview 20 augustus 2019

Halfjaarlijkse update prestaties CO2-reductie

De COâ‚‚-uitstoot per fte is in een jaar tijd gestegen zowel in scope I (7,5%) als in scope II (2,9%). De stijging is te verklaren door het steeds meer machinaal slopen, wat handslopen vervangt. Arbo-technisch is dit beter, maar voor de COâ‚‚-emissie heeft dit een negatief effect.

Doelstelling
De totale COâ‚‚-uitstoot over 2018 bedroeg 3.949 ton. Het bedrijf heeft de doelstelling bepaald om de COâ‚‚-uitstoot te verlagen met 3% in zowel scope I als in scope II, te realiseren in 3 jaar (2018-2020). Om dit te bereiken zijn er diverse acties ingezet om elektriciteit te besparen en het brandstofverbruik te verlagen, zoals investeringen in materieel met lager brandstofverbruik en/of hybride motoren, energiezuinige computersystemen en beeldschermen, automatische verlichting en ledverlichting, het aanschaffen van zonnepanelen en het creëren van bewustwording bij het gebruik van middelen.

Resultaat
De COâ‚‚-uitstoot per fte is in een jaar tijd gestegen zowel in scope I (7,5%) als in scope II (2,9%). De stijging is te verklaren door het steeds meer machinaal slopen, wat handslopen vervangt. Arbo-technisch is dit beter, maar voor de COâ‚‚-emissie heeft dit een negatief effect. In 2018 is er 8,5% meer diesel verbruikt dan in 2017. Door onze investeringen in energiezuinige voertuigen/materieel en bewustwording proberen we dit negatieve effect op de COâ‚‚-emissie zo klein mogelijk te houden.
De COâ‚‚-uitstoot is berekend o.b.v. het aantal ton COâ‚‚ per fte. Deze was voor 2018: 11,34 ton in scope I en 0,70 ton in scope II.

Lees meer