Garage type C

Bij hellingbaanparkeren, configuratie C, worden de parkeervloeren onder een helling gelegd. Het grote voordeel is dat een aparte hellingbaan overbodig is, met een smallere footprint bij gelijkblijvend aantal parkeerplaatsen als resultaat. Op het beschikbare bouwvlak dient dan voldoende lengte aanwezig te zijn om met een lager stijgingspercentage de verdiepingshoogte te overbruggen. Bij deze configuratie wordt de oppervlakte van de parkeergarage volledig benut voor het parkeren. Neem gerust contact op voor meer informatie.