Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en ook met dat doel opgenomen. Aan deze algemene gegevens kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend en EZ Park is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Voorts staan EZ Park niet in voor de vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie die haar via e-mail, haar websites of internet bereikt.

De privacy van bezoekers van deze website wordt door EZ Park uiteraard gerespecteerd. Met gegevens die EZ Park via e-mail, haar websites of internet bereikt, zal vertrouwelijk worden omgegaan.