Modulaire parkeergarage

Een modulaire parkeergarage van EZ Park is demontabel en bestaat uit verschillende standaard elementen die op de bouwplaats worden geassembleerd. Ons modulaire bouwsysteem zorgt voor een snelle, gemakkelijke en duurzame bouwmethodiek. Onze circulaire parkeergarages kunnen worden gedemonteerd en elders worden opgebouwd in dezelfde of een andere vorm.

Een modulaire parkeergarage heeft door de modulaire bouw als voordeel dat uitbreidingen en wijzigingen gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden. Ook fasering is goed mogelijk, zowel in de hoogte als de lengte. Het toepassen van standaard elementen in onze bouwsystematiek biedt de mogelijkheid de parkeergarages voor een korte of een lange periode te gebruiken. Onze gedegen voorbereiding zorgt voor een zeer snelle doorlooptijd in vergelijking met een traditionele bouw.

De modulaire parkeergarage P4 op Eindhoven Airport
Een modulaire parkeergarage

Verbindingen tussen componenten

Het EZ Park systeem bestaat uit een staalconstructie gecombineerd met prefab beton TT vloeren. De verbindingen tussen modulaire bouwdelen bestaan uit droge punt- en lijnverbindingen. Een snelle realisatie is hierdoor mogelijk.

Het grootste bouwtechnische verschil tussen een demontabele en een permanente parkeergarage is de verbinding tussen de verschillende elementen. Bij een demontabele parkeergarage worden de TT vloerplaten gekoppeld met een boutverbinding en koppelplaten. De naden worden nadien afgekit in verband met de gewenste vloerstofdichting en de esthetiek. Bij een permanente parkeergarage worden de vloernaden bij de TT liggers voorzien van een boutverbinding en gemortelde langsnaden voor de schijfwerking in de vloeren. De naden worden eveneens afgekit voor vloeistofdichting en de esthetiek. Deze methode is financieel gunstiger maar ongeschikt voor demontage.

Circulair en demontabel gebouwd

Bij EZ Park hechten we veel belang aan circulariteit en duurzaamheid. We hebben ons niet alleen ontwikkeld tot expert in bovengrondse parkeerterreinen, maar ook tot een organisatie met duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hiervoor gebruiken we beleidsvoorzienend en gaan we verantwoord om met mens, milieu, energie en grondstoffen! Een circulaire parkeergarage is hierbij onmisbaar. We pakken parkeergarages op en verplaatsen ze naar een nieuwe locatie. Circulairder kan het bijna niet. We sluiten hierdoor volledig aan op de circulaire wensen van de toekomst.

Wilt u ook een parkeergarage bouwen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.