Duurzame parkeergarage

Het realiseren van een duurzame parkeergarage kan vele vragen met zich mee brengen. Het realiseren van een duurzame parkeergarage en duurzaamheid is voor ons daarentegen bekend terrein. We realiseren onze parkeergarages altijd op een duurzame wijze waarbij we niet alleen rekening houden met aspecten als het materiaalgebruik, logistiek, onderhoud en toepassingen, maar ook de toekomstbestendigheid en circulariteit van de parkeergarage. Hoe functioneert mijn parkeergarage over een aantal jaren? Wat als de vraag naar parkeren veranderd voor mijn parkeergarage of omgeving?

Een duurzame en natuurinclusieve parkeergarage op WUR
Gevelgroen aangebracht op een duurzame parkeergarage

Modulaire, demontabele parkeergarage

EZ Park bouwt, demonteert en herplaatst sinds 2010 bovengrondse parkeergarages. Ieder parkeervraagstuk lossen we flexibel en praktisch op met behulp van innovatieve, modulaire parkeergarages: voor tijdelijk óf permanent gebruik. Wat maakt het bouwen van een parkeergarage van EZ Park zo duurzaam? De volledige parkeergarages van EZ Park bestaan ten eerste uit hetzelfde gebouwsysteem. Wat dit inhoudt is dat ieder element ontworpen is als een afzonderlijk deel en kan worden samengevoegd, vervangen of verwijderd. Dit maakt de parkeergarage toekomstbestendig, modulair, flexibel, demontabel en duurzaam. Ook uit- en inbreiding, zowel horizontaal als verticaal, is eenvoudig te realiseren.

Zonnepanelen op een duurzame parkeergarage

EZ Park gaat verantwoord om met mensen, milieu, energie en grondstoffen. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en verkleinen onze CO2-footprint. Hiertoe hanteren wij een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen op het gebied van MVO en duurzaamheid. EZ Park ontwikkelt zich niet alleen als specialist in bovengrondse parkeergarages, maar ook als een duurzame en maatschappelijk verantwoorde organisatie. 

Duurzaamheid

Duurzame toepassingen voor parkeergarages

Een toekomstbestendige, duurzame parkeergarage hoeft niet alleen te functioneren om auto's te stallen. Door in te zetten op duurzaamheid resulteer je in een multifunctionele parkeergarage dat niet alleen zorgdraagt voor de gebruikers, maar ook de omgeving. Vervolgens is het aan de opdrachtgever om zich af te vragen: “Wat zijn mijn duurzaamheidsdoelstellingen, in hoeverre ga ik duurzaam bouwen en wat zijn de investeringskosten?”

Doordat alle parkeergarages in bouwteam met een vaste kern worden gerealiseerd (van zowel de staalconstructie als voor het beton, verlichting, bestrating en zelfs de architect die altijd dezelfde is), wordt niet alleen effectief omgegaan met kennis, tijd en geld maar ben je ook in staat continu te innoveren. Innovaties kunnen direct toegepast worden in een project en opgenomen worden in het plan van aanpak.

Voorbeelden van duurzame toepassingen bij het ontwerpen en realiseren van onze bovengrondse parkeergarages zijn:

  • Thermisch verzinkt staal

  • Hemelwaterinfiltratie

  • Slim (led)verlichtingssysteem

  • Oplaadpunten elektrische auto’s

  • Gevelgroen en natuurlijke ventilatie

  • Integratie van zonnepanelen

  • Natuurinclusief bouwen

Elektrische laadpalen op een duurzame parkeergarage

Maatwerk oplossingen en groene gevels

Voor ieder parkeervraagstuk bieden we een oplossing op maat. Ook de vormgeving van een bovengrondse parkeergarage is vrij naar eigen wens en budget te bepalen. Niet alleen kunnen we een parkeergarage duurzaam ontwerpen en bouwen, maar ook kunnen we het in design, uitstraling en architectuur aan laten sluiten op het groene imago van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld door de parkeergarage te voorzien van een mooie, groene uitstraling om te voldoen aan de groene identiteit van de omgeving of bij te laten dragen aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Wilt u ook een parkeergarage bouwen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.