Hellingbaan parkeren

Hellingbaan parkeren - configuratie C

Bij hellingbaan parkeren, configuratie C, worden de parkeervloeren onder een helling gelegd. Het grote voordeel is dat een aparte hellingbaan overbodig is, met een smallere footprint bij gelijkblijvend aantal parkeerplaatsen als resultaat. Op het beschikbare bouwvlak dient dan voldoende lengte aanwezig te zijn om met een lager stijgingspercentage de verdiepingshoogte te overbruggen. Bij deze configuratie wordt de oppervlakte van de parkeergarage volledig benut voor het parkeren.

Heb je vragen over deze configuratie of onze andere parkeergarages? Neem contact met ons op voor meer informatie.