Blijf op de hoogte

De Nationale Staalprijs en Duurzaamheidsprijs 2020

De Nationale Staalprijs is een Nederlandse prijs waarmee de stichting Bouwen met Staal waardering uitspreekt voor bijzondere staalprojecten. De Nationale Staalprijs bestaat sinds 1971 en staat open voor geheel of gedeeltelijk in staal uitgevoerde projecten, zowel in Nederland als het buitenland mits hier twee of meer Nederlandse projectpartners bij zijn betrokken. Namens EZ Park hebben we een tweetal parkeergarages ingediend bij de Nationale Staalprijs en Duurzaamheidsprijs 2020. Ieder deelnemend project wordt beoordeeld op de volgende criteria:


  • Concept (ontwerpuitgangspunten, creativiteit en inventiviteit)

  • Context (inpassing van de staalconstructie in de omgeving en de relatie met andere bouwdelen)

  • Methode (materiaalgebruik, productiemethode in ontwerp, uitvoering & detaillering, en proces(gang))

  • Prestatie (belasting voor het milieu, duurzaamheidsmaatregelen, beperking van het onderhoud en mogelijkheden voor hergebruik/recycling)

De Nationale Staalprijs en Duurzaamheidsprijs 2020

Parkeergarage Wageningen University & Research

De eerste ingediende parkeergarage is de parkeergarage P1 op de Wageningen University & Research (WUR) campus. Het betreft een op maat gemaakte parkeeroplossing, uiteraard gebouwd volgens het modulaire concept van EZ Park. Deze groene parkeergarage biedt capaciteit voor 454 parkeerplaatsen van 2,5 meter breed en voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor parkeervoorzieningen (NEN 2443).

Evenals onze andere parkeergarages is deze demontabel, flexibel, duurzaam en toekomstbestendig. De uitbreiding van de universiteitsactiviteiten en het belang om de groene identiteit van de campus te behouden was de aanleiding om het parkeren in het gebied te clusteren. De parkeergarage is fraai in het landschap gepast, waarbij elke gevel de biodiversiteit op die oriëntatie versterkt. Bekijk hier onze indiening voor meer informatie over de parkeergarage P1 Wageningen University & Research!

De Nationale Staalprijs en Duurzaamheidsprijs 2020

Parkeergarage DPD

Ten tweede is de parkeergarage bij DPD Westfields ingediend. Deze parkeergarage is evenals ieder EZ Park concept demontabel, modulair, flexibel, circulair en toekomstbestendig. In opdracht van pakketservice DPD is in Oirschot een parkeergarage gerealiseerd die plek biedt aan zowel distributiebussen als personenauto's. De garage bestaat uit drie verdiepingen en heeft een footprint van circa 3.600m2. In nauwe samenwerking met architect, constructeur, aannemer, gebruiker en parkeerspecialisten is het ontwerp en de bouw van het project in een zeer korte tijd gerealiseerd. De uitsluitende toepassing van prefab elementen maakt het grootste verschil tussen beide ingediende garages. Bekijk hier onze indiening voor meer informatie over de parkeergarage DPD!

Bouwteam met vaste kern

De volledige parkeergarages bestaan uit hetzelfde gebouwsysteem. Elk element is ontworpen als een afzonderlijk deel en kan worden samengevoegd, vervangen of verwijderd worden. Dit maakt het concept toekomstbestendig en is iedere parkeergarage modulair, flexibel, duurzaam en demontabel. Uit- en inbreiding is eenvoudig te realiseren. Door onder andere te werken in een bouwteam met een vaste kern, wordt niet alleen effectief omgegaan met kennis, tijd en geld, maar is er tevens één duidelijk aanspreekpunt voor de klant. De communicatie verloopt snel, direct en kan er eenvoudig geschakeld worden. Zo realiseren wij in korte tijd een financieel aantrekkelijk, duurzame parkeeroplossing naar wens.

Naast dat onze parkeergarage circulair zijn gebouwd en levensduurbestendig, dragen wij zorg naar het materiaalgebruik, energiegebruik en verbruik tijdens de bouw en in gebruik, de mate van overlast voor zowel mens als dier en zetten we in op innovaties op product-, concept- en bouwniveau.