Terug naar overzicht 08 juli 2016

Grijze parkeerkolossen worden veilig, mooi en comfortabel

Binnen stedelijke gebieden en bij ondernemingen en bedrijventerreinen is de parkeergarage niet meer weg te denken. Met onze toenemende mobiliteit wordt de behoefte aan veilig parkeren steeds groter. De huidige parkeergelegenheden worden aangepast, gerenoveerd en waar mogelijk uitgebreid.

We willen niet alleen meer parkeergelegenheid maar de eisen worden ook steeds hoger. Eisen op het gebied van veilig parkeren, ruime en verlichte parkeerplaatsen, en vooral goed geventileerde plaatsen zijn belangrijk. Bovengrondse p arkeergarages winnen enorm aan populariteit en dat is maar goed ook, anders zou parkeren helemaal onbetaalbaar worden.

De oude grijze parkeerkolossen worden getransformeerd naar de esthetiek, veiligheid en duurzaamheid die bij deze tijd hoort, met mooie groene gevels of als integraal onderdeel van een gebouw of haar omgeving.

EZ Park volgt deze ontwikkelingen op de voet en past haar modulaire bouw hier op aan.
Nieuwsgierig, we willen hierover graag met u in overleg om samen te kijken wat voor u de meest ideale oplossing is.