Terug naar overzicht 09 januari 2019

Halfjaarlijkse update prestaties CO2-reductie 2019

De doelstelling voor 2019 voor scope I (waarin bijna 94% van onze CO2 uitstoot zit) al ruimschoots behaald.

Wij gaan verantwoord om met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Door duurzame investeringen te doen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en verkleinen we onze CO2 uitstoot. Met het oog op de generaties na ons.

De CO2-uitstoot per medewerker is in een jaar tijd met ruim 13% gedaald in scope I en bijna gelijk gebleven in scope II (daling 0,02%). Hiermee is de doelstelling voor 2019 voor scope I (waarin bijna 94% van onze CO2 uitstoot zit) al ruimschoots behaald.Doelstelling

De totale CO2-uitstoot over 2017 bedroeg 3.683 ton. Het bedrijf heeft de doelstelling bepaald om de CO2-uitstoot te verlagen met 3% in zowel scope I als in scope II, te realiseren in 3 jaar (2017-2019). Om dit te bereiken zijn er diverse acties ingezet om elektriciteit te besparen en het brandstofverbruik te verlagen, zoals investeringen in materieel met lager brandstofverbruik en/of hybride motoren, energiezuinige computersystemen en beeldschermen, automatische verlichting en ledverlichting, het aanschaffen van zonnepanelen en het creëren van bewustwording bij het gebruik van middelen.


Resultaat

De CO2-uitstoot per medewerker is in een jaar tijd met ruim 13% gedaald in scope I en bijna gelijk gebleven in scope II (daling 0,02%). Hiermee is de doelstelling voor 2019 voor scope I (waarin bijna 94% van onze CO2 uitstoot zit) al ruimschoots behaald.

De CO2-uitstoot is berekend o.b.v. het aantal ton CO2 per medewerker. Deze was voor 2017: 10,99 ton.


Investeringen en ontwikkelingen

In 2018 is het pand van onze vestiging in Oosterhout verbouwd, waarbij gebruik is gemaakt van duurzame ontwikkelingen. We hebben weer geïnvesteerd in energiezuinige voertuigen en materieel. Denk hierbij o.a. aan de aanschaf van elektrische auto's en heftrucks, brandstofzuinige vrachtwagens, (gedeeltelijk) hybride rupskranen en zeer zuinige graafmachines en mobiele kranen. Al deze gegevens hebben invloed op de uitkomst van de COâ‚‚-emissie. Ook voor het creëren van bewustwordingsgedrag zijn inspanningen verricht. Verder reduceren we ons energieverbruik door, waar mogelijk, het gebruik van ledverlichting, bijvoorbeeld in de werkplaatsen.

Toekomst

Wij realiseren ons dat een afname van de energiestromen niet alleen voordelige effecten heeft voor het milieu, maar ook voor het imago van het bedrijf en de portemonnee. Ook in 2019 blijven we investeren in maatregelen, zetten we acties uit en zullen we deelnemen aan (keten)initiatieven waarmee we de CO2-emissie verlagen.
Een lokaal initiatief waar we aan deelnemen is Green Business Club (GBC) Eindhoven Spoorzone. Door deelname aan GBC Eindhoven Spoorzone participeren we in de keten ter bevordering van een duurzame bedrijfsvoering. Deze GBC is de aanjager van verduurzaming in het centrum van Eindhoven. Ze geloven in de kracht van de samenwerking en willen concrete duurzame projecten neerzetten waarmee het gebied nog aantrekkelijker en levendiger wordt gemaakt. De initiatiefnemers van GBC Eindhoven Spoorzone zijn: Heijmans, ProRail, NS, Ernst & Young, Rabobank Eindhoven/Veldhoven en TU Eindhoven. GBC is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet aantoonbaar te maken. Hiervoor nemen we o.a. deel aan bijeenkomsten waarbij ervaringen ten behoeve van CO2-emissie worden gedeeld.

Meer weten? Neem contact met ons op.