Terug naar overzicht 20 augustus 2019

Halfjaarlijkse update prestaties CO2-reductie

De COâ‚‚-uitstoot per fte is in een jaar tijd gestegen zowel in scope I (7,5%) als in scope II (2,9%). De stijging is te verklaren door het steeds meer machinaal slopen, wat handslopen vervangt. Arbo-technisch is dit beter, maar voor de COâ‚‚-emissie heeft dit een negatief effect.

Doelstelling
De totale COâ‚‚-uitstoot over 2018 bedroeg 3.949 ton. Het bedrijf heeft de doelstelling bepaald om de COâ‚‚-uitstoot te verlagen met 3% in zowel scope I als in scope II, te realiseren in 3 jaar (2018-2020). Om dit te bereiken zijn er diverse acties ingezet om elektriciteit te besparen en het brandstofverbruik te verlagen, zoals investeringen in materieel met lager brandstofverbruik en/of hybride motoren, energiezuinige computersystemen en beeldschermen, automatische verlichting en ledverlichting, het aanschaffen van zonnepanelen en het creëren van bewustwording bij het gebruik van middelen.

Resultaat
De COâ‚‚-uitstoot per fte is in een jaar tijd gestegen zowel in scope I (7,5%) als in scope II (2,9%). De stijging is te verklaren door het steeds meer machinaal slopen, wat handslopen vervangt. Arbo-technisch is dit beter, maar voor de COâ‚‚-emissie heeft dit een negatief effect. In 2018 is er 8,5% meer diesel verbruikt dan in 2017. Door onze investeringen in energiezuinige voertuigen/materieel en bewustwording proberen we dit negatieve effect op de COâ‚‚-emissie zo klein mogelijk te houden.
De COâ‚‚-uitstoot is berekend o.b.v. het aantal ton COâ‚‚ per fte. Deze was voor 2018: 11,34 ton in scope I en 0,70 ton in scope II.

Investeringen en ontwikkelingen
Er is geïnvesteerd in o.a. de aanschaf van elektrische auto's en heftrucks, brandstofzuinige vrachtwagens, (gedeeltelijk) hybride rupskranen en zeer zuinige graafmachines en mobiele kranen. Al deze gegevens hebben invloed op de uitkomst van de COâ‚‚-emissie. Ook reduceren we ons energieverbruik door, waar mogelijk, het gebruik van ledverlichting, bijvoorbeeld in de werkplaatsen.

Toekomst
Wij realiseren ons dat een afname van de energiestromen niet alleen voordelige effecten heeft voor het milieu, maar ook voor het imago van het bedrijf en de portemonnee. Ook in 2019 blijven we investeren in maatregelen, zetten we acties uit en zullen we deelnemen aan (keten)initiatieven waarmee we de COâ‚‚-emissie verlagen.
Een lokaal initiatief waar we aan deelnemen is Green Business Club (GBC) Eindhoven Spoorzone. Door deelname aan GBC Eindhoven Spoorzone participeren we in de keten ter bevordering van een duurzame bedrijfsvoering. Deze GBC is de aanjager van verduurzaming in het centrum van Eindhoven. Ze geloven in de kracht van de samenwerking en willen concrete duurzame projecten neerzetten waarmee het gebied nog aantrekkelijker en levendiger wordt gemaakt. De initiatiefnemers van GBC Eindhoven Spoorzone zijn: Heijmans, ProRail, NS, Ernst & Young, Rabobank Eindhoven/Veldhoven en TU Eindhoven. GBC is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet aantoonbaar te maken. Hiervoor nemen we o.a. deel aan bijeenkomsten waarbij ervaringen ten behoeve van COâ‚‚-emissie worden gedeeld.

Transparantie
De zorg voor het milieu is opgenomen in het ondernemingsbeleid en vastgelegd in het KAM-systeem. In onze COâ‚‚-Emissie-Inventaris en het energiemanagement actieplan, die op onze website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden m.b.t. ons totale verbruik COâ‚‚ en onze plannen om deze te verlagen.