Terug naar overzicht 15 oktober 2015

Het bouwen van een parkeergarage mag goedkoper?

Met regelmaat spreken we bedrijven en overheden die geen besef hebben van de kosten voor het ontwikkelen van een parkeergarage. De grote adviesbureaus maken vaak gebruik van kengetallen die soms niet meer van deze tijd zijn. Kengetallen van 10 k - 12,5 k, of meer worden wel eens genoemd. Dergelijke kengetallen zijn vaak de reden dat een ontwikkeling of exploitatie stagneert of überhaupt niet in overweging wordt genomen. Maar kloppen deze getallen nog wel?

Door de modulaire en efficiënte werkwijze van bouwen heeft EZ Park een uniek systeem waarbij je voor bijna de helft van voornoemde kengetallen een schitterende garage bouwt. Uiteraard is de kostprijs van meerdere factoren afhankelijk echter als men op voorhand de kostprijs 50% te hoog inschat gaan er business cases behoorlijk de mist in."kloppen de kengetallen waarmee wordt gerekend nog?"
Betrek EZ Park in uw overweging bij het ontwikkelen van een parkeergarage of uw parkeervraagstuk. EZ Park kan vooraf een check doen of de ontwikkeling een haalbare business case is.


Tijdelijke parkeergarage

Ook tijdelijk bouwen behoort tot de oplossingen van EZ Park. Is uw gebied in ontwikkeling dan kan een tijdelijke parkeergarage uitkomst bieden. Een tijdelijke parkeergarage is snel te realiseren, kostenefficiënt, kan worden uitgebreid en zelfs worden meegenomen naar een nieuwe locatie. De parkeergarage op Strijp-S is hier een goed voorbeeld van. De parkeergarage is bedoeld als tijdelijke oplossing. De creatieve stadswijk Strijp-S is in ontwikkeling en blijft zo flexibel in de indeling, terwijl er voldoende parkeergelegenheid wordt geboden. De vierlaagse parkeergarage kan, indien gewenst, uitgebreid worden om de parkeercapaciteit te verhogen.

dak-parkeergarage-strijp-s