Terug naar overzicht 02 oktober 2015

Ketensamenwerking

 "Voor EZ Park is ketensamenwerking geen hippe term maar een besef voor bestaansrecht nu maar vooral ook in de toekomst."

EZ Park heeft unieke modulaire parkeersystemen, welke continu worden doorontwikkeld en worden gebouwd conform het principe van ketensamenwerking.

Ketensamenwerking: een samenwerking tussen verschillende schakels (bedrijven) in dezelfde keten.

Deze werkwijze is een win– winsituatie voor zowel de ketenspelers zelf als de opdrachtgever. Een efficiënter bouwproces, betere kwaliteit en lagere kosten. Uiteindelijk is het geen hogere wiskunde. Iedere schakel moet goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Enkele voordelen voor een ketensamenwerking in de bouw:

 • Calculatie gebeurd in samenwerking met ketenpartners waardoor tijd- en calculatiefouten worden geminimaliseerd.
 • Optimale planning van alle onderdelen van de bouw afgestemd met de betrokken partners.
 • Aandacht voor verbetering.
 • Goede bezetting en dagproductie.
 • Snellere productie.
 • Korte lijnen en snel schakelen.
 • Transport afstemmen met partijen zodat er geen/zo min mogelijk transportbewegingen zijn met alle consequenties van dien (geld, co2, ruimte enz).
 • Meer kans op innovatie door kennisuitwisseling.
 • Samen gaan voor veiligheid.
 • Meer verantwoordelijkheid op de werkvloer.
 • Evaluatie en doorontwikkeling.
 • Hogere tevredenheid bij medewerkers.

Meer informatie over efficiënt samenwerken of een keer met onze ketenpartners sparren? Neem dan contact op.