Terug naar overzicht 01 maart 2023

Natuurinclusief bouwen bij bovengrondse parkeergarages

Natuurinclusief bouwen bij bovengrondse parkeergarages houdt in dat er tijdens het ontwerp en de bouw van de parkeergarage rekening wordt gehouden met de natuurlijke omgeving waarin de garage wordt gebouwd. Dit kan bijvoorbeeld door groene daken en gevels toe te voegen aan de parkeergarage, waardoor er meer ruimte ontstaat voor planten en dieren. Ook kunnen er nestkasten en insectenhotels worden geplaatst om zo de biodiversiteit te vergroten.

Natuurinclusief bouwen parkeergarage Brocasef

Daarnaast kunnen er maatregelen worden genomen om de impact van de parkeergarage op het milieu te verminderen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van duurzame materialen, kan de parkeergarage worden voorzien van zonnepanelen voor de opwekking van energie, en kan er gebruik worden gemaakt van regenwateropvang (of regenwaterinfiltratie) om het gebruik van drinkwater te verminderen.

Het doel van natuurinclusief bouwen bij parkeergarages is om de negatieve impact op het milieu en de biodiversiteit te verminderen en tegelijkertijd een aantrekkelijkere en groenere omgeving te creëren voor de gebruikers van de parkeergarage en de omwonenden. 

Natuurinclusief bouwen parkeergarage Brocasef

Zo creëren we bewust ruimte voor de biodiversiteit op of aan onze parkeergarages of de (openbare) omgeving. Dit is een vorm van duurzaam bouwen waarbij op zo'n manier gebouwd wordt zodat een betere leefomgeving voor mens en dier wordt gecreëerd. We ontwerpen en bouwen parkeergarages niet alleen duurzaam, ook laten we het in design, uitstraling en architectuur aansluiten op het groene imago van de opdrachtgever en helpen wij de opdrachtgever in het voorzien van hun duurzaamheidsdoelstellingen.