Terug naar overzicht 16 oktober 2018

Parkeergarages in een natuurlijke setting

Parkeergarages worden vaak geassocieerd met een stedelijke context. Logisch, want waar veel mensen dicht op elkaar wonen is vaak een compacte parkeeroplossing noodzakelijk. Niettemin zijn er situaties waarin de invloedsfeer van de natuur of het landschap een belangrijkere rol speelt. Denk hierbij aan parkeervoorzieningen bij dierentuinen, pretparken, campussen en het strand. Een samenspel van gebouw en landschap is hierin essentieel. Samen met een architect bedenken we creatieve oplossingen om deze integratie vorm te geven.

Brainport Industries Campus

Een voorbeeld van deze integratie is de parkeergarage voor Brainport Industries Campus. BIC is een nieuwe werk- en recreatieomgeving waar de maakindustrie van Eindhoven zich momenteel vestigt. De campus ligt in de zuidoostelijke hoek van nationaal landschap Het Groene Woud en heeft een hoofdzakelijk groen karakter. Om het beeld van het landschap niet te verstoren is de parkeervoorziening geprojecteerd in een bos. Omringd door volwassen bomen wordt de hoofdvorm onttrokken aan het zicht. Vervolgens zijn draden voor de gevel gespannen, waarlangs diverse klimplanten kunnen groeien. Door de jaren heen zal de parkeergarage steeds verder opgaan in de natuur, een dynamisch en ecologisch proces.


Wageningen University & Research

Een andere integratie van gebouw en landschap is de parkeergarage voor Wageningen University & Research. Het gebouw is gelegen op een campus die aansluit op het cultuurlandschap Binnenveld en dient als foerageergebied van diverse diersoorten. De bebouwing op de campus is hoofdzakelijk rechthoekig en gelegen langs lineaire structuren. De vormentaal van de parkeergarage sluit aan op deze geometrische opzet, maar voor de materialisering is gekozen om een verbinding te maken met de omliggende natuur. Een grote diversiteit aan gevelbegroeiing biedt voeding en schuilmogelijkheden voor verschillende diersoorten. Rondzoemdende bijen, kleurrijke vlinders en insectenetende vogels verlevendigen op deze wijze de gevel en de auto’s worden visueel afgeschermd door een afwisseling van beplanting en houten lamellen.Meer informatie over de mogelijkheden van integratie van een parkeergarage in het groen? Neem dan contact met ons op!