Terug naar overzicht 24 september 2019

Samen werken een veiligere werkplek


Veiligheidsbewustzijnsprogramma 

In het Veiligheidsbewustzijnsprogramma zorgen we samen met de medewerkers ervoor dat iedereen geïnformeerd wordt over wat voor ons veilig werken betekent. Dit doen we vooral door medewerkers op het werk te begeleiden vanuit een coachende invalshoek (onder andere door Werkplekinspecties). Het is de bedoeling dat iedereen het veilig werken zich eigen gaat maken door het te herhalen, maar ook door er met elkaar over te praten en elkaar aan te spreken op onveilig gedrag.

Bij het veiliger maken van de werkplek focussen we ons op de belangrijkste en meest actuele risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid.Het is van belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor een veilige en gezonde werkplek.
Zo werken we samen aan een veiligere werkplek voor iedereen!