Terug naar overzicht 21 februari 2019

Zo is een parkeergarage ook veilig bij brand

Een brandveilige parkeergarage wil zeggen dat de layout overzichtelijk is, dat bezoekers de vluchtroutes en trappenhuizen gemakkelijk kunnen vinden en dat zij het gebouw snel kunnen verlaten bij een brand. De openheid van de gevels garandeert afvoer van warmte en rook, waardoor de vluchtcondities langere tijd gunstig blijven. Ook biedt dit de brandweer meer mogelijkheden om handelend op te treden.

Wat de constructie betreft wordt ervoor gezorgd dat deze voldoende draagkracht behoudt bij brand en een scenario van enkele tegelijkertijd brandende auto's kan doorstaan. Om dit aan te tonen worden de modernste rekentechnieken gebruikt, waarbij rekening gehouden wordt met de brandbaarheid van moderne auto's en waar dit van toepassing is ook met bestelbusjes. De posities van de parkeervakken ten opzichte van de stalen constructiedelen spelen hierbij een belangrijke rol. Waar nodig worden zwaardere staalprofielen toegepast om de hevigste brandscenario's te kunnen doorstaan.
brandveiligheid-parkeergarage
Neem contact met ons op als u hier meer over wil weten.