Nieuws

Integratie van zonnepanelen in een parkeergarage

Bij EZ Park realiseren we altijd duurzame en innovatieve parkeeroplossingen. Iedere bovengrondse parkeergarage kan uiteraard naar eigen wens en budget vormgegeven worden, inclusief diverse duurzame toepassingen om naadloos aan te sluiten op uw duurzaamheidsambities.

Door bijvoorbeeld de integratie van zonnepanelen in de gevel of deze toe te passen op het dak kunnen we een energiehub creëren. De opgewekte energie kan via laadpalen worden geleverd aan elektrische voertuigen of benut worden om de parkeergarage en het bijbehorende (woon)gebouw te voorzien van verlichting of verwarming.

Het toepassen van zonnepanelen levert een grote bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot, waardoor duurzaamheidsdoelstellingen en certificeringen (BREEAM) eenvoudig worden behaald. Daarnaast levert het financiële impulsen én versterkt het uw positieve imago!