Blijf op de hoogte

Mobility hubs als parkeervoorziening van de toekomst

Nederland is één grote, groene én groeiende netwerkstad. Niet zo vreemd, als je bedenkt dat 65% van de Nederlanders in een stad woont. En dat aantal blijft groeien. Dat betekent meer woningen, die bereikbaar moeten zijn voor iedereen waar wonen, werken en recreëren hand-in-hand gaan. Tegenwoordig moeten parkeervoorzieningen meer vormen dan alleen plekken waar bezoekers hun auto parkeren. Het moet een echt mobiliteitsknooppunt worden dat beantwoordt aan de vragen en wensen van parkeergebruikers.

De lange zoektocht naar een oplossing voor de parkeerproblemen in Nederland is nog lang niet voorbij. De behoefte aan een eigen auto wordt zelfs alleen maar groter en groter. De daarbij komende onafhankelijkheid zal niet afnemen in korte tijd, zeker niet voor personen die in de binnenstad wonen of voor degene die daar af en toe moeten zijn. Dit vraagt om duurzame keuzes voor parkeergarages. Het antwoord? Mobility hubs!

mobiliteitshub

Wat zijn mobility hubs?

De mobiliteitshub is, ondanks zijn naam, niet alleen de mobiele hub zoals we die nu kennen. Het gaat om slimme en nieuwe vormen van mobiliteit (elektrisch vervoer, deelauto's) en mobility as a service, waarbij de best beschikbare reis kan worden gemaakt op basis van de omgeving, beschikbare middelen en de voorkeuren van individuele reizigers. Bij een mobiliteits hub staan beleving en verblijfskwaliteit centraal. Het fungeert niet alleen als vertrek-, overstap- of eindpunt, maar juist als verblijfsplek. Dit creëert de vraag om na te denken over nieuwe manieren van vervoer, waar automobiliteit niet altijd vanzelfsprekend is. Het zijn die plekken waar in de toekomst functies van wonen, werken en recreëren bij elkaar komen, meer dan nu al het geval is.

Een flexibele en tijdelijke parkeeroplossing, zoals een parkeergarage in de vorm van mobiliteitshub kan een mooie uitkomst bieden op plekken waar mobiliteitsknooppunten liggen. Het is een oplossing die snel gerealiseerd kan worden en daarmee vlug voor een uitbreiding in capaciteit zorgt.

mobility hubs als parkeervoorziening van de toekomst

De rol van parkeergarages

Dat parkeergarages "slechts" een opslagplaats vormen voor auto’s, is niet meer van deze tijd. In de toekomst gaat er meer dynamiek ontstaan waardoor parkeergarages de rol van mobility hubs krijgen. Het toevoegen van waarde staat hierbij centraal. De gebruikers krijgen additionele services aangeboden die kunnen variëren van het opladen van de elektrische auto tot unieke ‘pick-up’ services.


Steeds meer parkeerplaatsen gaan dienen als mobility hub, maar er is meer dan dat. Als er ruimte is om naast parkeren ook andere functies toe te laten, gaan we zien dat parkeergarages ook steeds vaker worden gebruikt als "last mile delivery" voorzieningen, waar opslagruimtes zijn geïntegreerd en zelfs geklimatiseerde ruimtes kunnen worden gebruikt, voor bijvoorbeeld de horeca. Zelfs het bereiden en uitdelen van maaltijden in speciale compartimenten op parkeerplaatsen gebeurt inmiddels al.

Mobility hub als parkeervoorziening van de toekomst

Wat zijn de voordelen van het transformeren van een parkeerplaats in een mobiliteitsknooppunt?

  • Meer parkeergebruikers naar parkeervoorzieningen trekken

  • Verhogen van de inkomsten uit parkeerplaatsen

  • Veel vervoerskeuzes bieden aan burgers in de buurt van het mobiliteitsknooppunt - bewoners, werknemers en bezoekers, en meer reizigersvervoer over de weg

  • Het aantal voertuigen op de weg verminderen door mensen aan te moedigen niet met een persoonlijke auto te reizen, maar om over te stappen op het openbaar vervoer

  • Verkeersopstoppingen verminderen

  • Verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van emissies


Door de toenemende druk op de openbare ruimte zullen parkeerplaatsen moeten voldoen aan de toenemende vraag naar parkeerplaatsen. EZ Park denkt daarom graag met je mee. Wilt u een parkeergarage bouwen of meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.