Blijf op de hoogte

6 trends in de ontwikkeling van parkeergarages

De rol van parkeergarages zijn langzaam aan het veranderen. In de nabije toekomst zullen er ongetwijfeld minder auto’s komen en meer andere vormen van mobiliteit. Maar dat houdt de ontwikkeling van parkeergarages niet tegen. Parkeergarages zullen veranderen in hubs, duurzame vierkante meters worden steeds beter benut en smart-parking neemt toe terwijl criteria als demontabel, modulair, duurzaam én circulair telkens belangrijk zullen blijven. Bekijk hieronder 6 trends in de ontwikkeling van parkeergarages.

Lees ook ons laatste artikel over de parkeergarage van de toekomst en bekijk de video!

Bovengrondse, demontabele, modulaire parkeergarage

Mobility hubs

Wat is een mobiliteitshub? Laten we daar eerst mee beginnen. Een mobiliteitshub is een locatie waar mobiliteit samenkomt. Je kunt je auto parkeren en bij wijze van overstappen op een (elektrische) fiets, bus of andere deelvoertuigen. Het gaat hier om slimme en nieuwe vormen van mobiliteit en mobility as a service, waarbij beleving en verblijfskwaliteit centraal staan. Een parkeergarage als hub fungeert dus niet alleen als vertrek-, overstap- of eindpunt, maar juist als verblijfsplek. Parkeergarages veranderen in hubs en worden gecombineerd met andere vormen van vervoer. Die hubs groeien en veranderen mee met de mobiliteitsbehoefte en daaruit ontstaan weer nieuwe behoeftes. Dit creëert de vraag om na te denken over nieuwe manieren van vervoer, waar automobiliteit niet altijd vanzelfsprekend is, op basis van de omgeving, beschikbare middelen en de voorkeuren van individuele reizigers. De hubs worden vervolgens naast andere vormen van vervoer gecombineerd en uitgebreid met allerlei voorzieningen: winkels, pick-up points voor pakketjes, supermarkten en noem zo maar op.

Een flexibele en tijdelijke parkeeroplossing, zoals een parkeergarage in de vorm van mobiliteitshub kan een mooie uitkomst bieden op plekken waar mobiliteitsknooppunten liggen. Het is een oplossing die snel gerealiseerd kan worden en daarmee vlug voor een uitbreiding in capaciteit zorgt.

Lees ook ons artikel > mobility hubs als parkeervoorziening van de toekomst 

Parkeergarages in nieuwe woonwijken

Hoewel veel parkeergarages gebouwd worden bij grote bedrijven of openbare gelegenheden, houden wij ons ook steeds meer bezig met het bouwen van parkeergarages als hub in nieuwe woonwijken. In plaats van dat hun auto voor de deur geplaatst wordt, dienen bewoners van een nieuwe wijk hun auto in de hub te parkeren. Dit creëert een manier van parkeren waardoor nieuwe, mooie, autoluwe wijken ontstaan. Daarbij kunnen meer auto’s op een kleiner oppervlak worden geparkeerd en kunnen de ruimtes in de wijk beter benut worden. Ook hier worden de hubs vervolgens weer, naast andere vormen van vervoer, gecombineerd en uitgebreid met allerlei voorzieningen.

Parkeergarages in nieuwe woonwijken

Duurzame vierkante meters

Ook op bedrijvenlocaties en bijvoorbeeld distributiecentra zien we een trend in de ontwikkeling van parkeergarages, alhoewel die hubs uiteraard anders worden ingericht dan in woonwijken. Dit heeft alles te maken met het zo optimaal mogelijk willen benutten van hun grond en dus hun duurzame vierkante meters. Die optimalisatie van grond gaat steeds vaker ten kosten van parkeerplaatsen. De conclusie die dan getrokken wordt, is dat men beter de hoogte in kan gaan. Zo ontstaat er op de begane grond ruimte voor bijvoorbeeld een bedrijfshal zoals we bij P3 van de parkeergarage Vanderlande hebben gerealiseerd of ruimte voor het distributiecentrum. Op de begane vloer kan er gewerkt worden, terwijl werknemers hun auto’s en fietsen op een hogere etage kwijt kunnen.

Alhoewel de redenatie heel anders lijkt dan bij hubs in nieuwe woonwijken, draait het uiteindelijk allemaal om de optimalisatie van ruimte. Bij bedrijven gaat die grond naar bebouwing, terwijl de vrijgekomen grond in nieuwe woonwijken vaak wordt benut voor de optimalisatie van de leefomgeving.

Lees hier meer over deze interessante trend in ons artikel > door parkeergarages worden dure vierkante meters beter benut

Demontabele en modulaire parkeergarages

Demontabel en modulair blijven een belangrijk criterium voor de bouw en ontwikkeling van parkeergarages. Wij bouwen onze bovengrondse parkeergarages altijd demontabel en modulair. Dit houdt in dat de volledige parkeergarage uit hetzelfde gebouwsysteem bestaat. Elk element is ontworpen als een afzonderlijk deel en kan worden samengevoegd, vervangen of verwijderd. Uit- of inbreiding van je garage is eenvoudig te realiseren. Dit maakt ons concept toekomstbestendig en jou flexibel over je parkeergarage en de ontwikkeling van je perceel. Ook is het daardoor zelfs mogelijk de parkeergarage te demonteren om vervolgens weer ergens anders op te bouwen. Bij een ondergrondse parkeergarage daarentegen, kun je voor minstens 25 jaar op die locatie niet iets anders realiseren. 
 

bekijk onze parkeergarages

Digitalisering in mobiliteit en parkeergarages

Smart-Parking: digitalisering in mobiliteit

Digitalisering betekent niet alleen meer fysieke data omzetten in digitale data. De term digitalisering heeft juist de betekenis gekregen van het digitaliseren van processen en procedures. Hierin verstaan we het opnemen van digitale technologieën in bedrijfs- en sociale processen, met als doel deze te verbeteren. Door deze digitalisering, en dus het digitaliseren van processen, veranderen bedrijven in de manier waarop ze omgaan met bijvoorbeeld hun klanten en kunnen ook vaak hun inkomstenstromen veranderen.

Het ‘smart’ maken van je parkeerlocatie is hierin niets anders. Van het opzetten van een directe integratie met navigatieproviders tot een mobile-first benadering op locatie. Denk hierbij aan parkeren met je smartphone en parkeerapps waarbij je met één klik op je scherm een parkeerplek kunt vinden of je zelfs een parkeergarage kan betreden door middel van een digitale sleutel per e-mail, sms of QR-code.

Het digitaal vinden van een parkeerplek is echter één ding, ten tweede maakt de digitalisering het ook mogelijk om alle betalingen digitaal af te rekenen. Door iets fysieks zoals een parkeerplek te koppelen aan een digitale, online omgeving, wordt het mogelijk om transacties ook digitaal uit te voeren. Of vooraf te betalen. Op deze manier is een bezoek aan en het wachten in de rij voor een betaalautomaat niet langer meer nodig en worden transacties zonder contact geld verrekend. Voor vele een aangename stap.

Hoe de technologie zich verder vormt in de toekomst, weten we nog niet. Wellicht dat autonoom parkeren ooit nog deel uit gaat maken van onze mobiliteit: een auto die niet alleen automatisch de parkeerbeweging uitvoert, maar zelfs al naar een passende parkeerplaats toe rijdt!

Duurzaamheid en circulariteit bij de ontwikkeling van parkeergarages

Duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit kent al lange tijd een belangrijke rol in onze samenleving. Door toekomstbestendig bouwen realiseren wij onze parkeergarages altijd op een duurzame wijze en houden we steeds rekening met materiaalgebruik, logistiek, onderhoud en toepassingen. Wij nemen daarom ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de omgang met mens, milieu, energie en grondstoffen en verkleinen onze CO2-emissie, waarnaartoe wij onze visie, doelen en beleid hebben vormgegeven.

Dankzij onze modulaire en demontabele oplossing kunnen onze parkeergarages ‘gewoon’ aanpassen als de situatie daarom vraagt: juist hoger, breder of er een stuk afhalen of inschalen. Ook kunnen we de gehele parkeergarage ‘oppakken’ en ergens anders weer opbouwen. Duurzamer dan dat wordt het niet.

Maar daarnaast hoeft een duurzame parkeergarage niet alleen te functioneren om auto’s te stallen. Door in te zetten op duurzaamheid resulteer je in een multifunctionele parkeergarage dat naast haar gebruikers ook zorgdraagt voor de omgeving. Denk hierbij aan hemelwaterinfiltratie of zonnepanelen die met de opgewekte energie bijvoorbeeld via laadpalen worden geleverd aan elektrische voertuigen, maar ook benut kan worden voor het verlichten of verwarmen van het bijhorende (woon)gebouw!

Meer weten?

Wilt u ook een parkeergarage bouwen of meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.