Tijdelijke parkeergarage

Een tijdelijke parkeergarage kan in diverse situaties een interessante oplossing zijn. Organisaties kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met een tijdelijk parkeerprobleem wanneer er een nieuw gebouw komt, en de huidige parkeergarage daarvoor plaats moet maken. EZ Park heeft ook voor dergelijke vraagstukken een passende oplossing. Naast de permanente oplossingen is het namelijk ook mogelijk om tijdelijke parkeergarages te bouwen. Deze parkeergarages zijn demontabel en modulair, waardoor ze eenvoudig op- en afgebouwd kunnen worden. Op deze manier kunnen de parkeergarages eenvoudig verwijderd en verplaatst worden.

Waarom voor een tijdelijke parkeergarage kiezen?

Een tijdelijke parkeergarage brengt een aantal grote voordelen met zich mee. Zo is de bouwtijd kort, terwijl er toch een zeer comfortabele parkeergarage gebouwd wordt. Ook kan er flexibel omgegaan worden met het formaat en type parkeergarage, omdat de parkeergarages modulair zijn. Om deze reden kunnen ze ook eenvoudig uitgebreid worden. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol, zowel qua materiaal als de herbruikbaarheid van de parkeergarage. Ten slotte zijn de kosten relatief laag en is de restwaarde van een tijdelijke parkeergarage interessant.

Parkeergarage voor tijdelijk gebruik

Om te voorzien in de parkeerbehoeften van het steeds in ontwikkeling zijnde Strijp-S is eerder een tijdelijke parkeergarage gerealiseerd met vier lagen. Deze voormalige ziekenhuisparkeergarage uit Nieuwegein is een goed voorbeeld van tijdelijke parkeeroplossingen: geheel gedemonteerd om vervolgens opnieuw op te bouwen. In mei 2020 is de tijdelijke parkeergarage wederom gedemonteerd om elders in Nederland op te bouwen. Hiermee wordt de garage voorzien van haar derde leven! Een duurzame en financieel aantrekkelijke oplossing.

Vragen over een parkeeroplossing van EZ Park? Neem dan contact met ons op.