Blog

Herplaatsen van circulaire parkeergarages

Met de groeiende druk op stedelijke ruimtes en de toenemende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, worden traditionele oplossingen voor stedelijke infrastructuur steeds vaker heroverwogen. Een van de meest opvallende voorbeelden hiervan is de circulaire parkeergarage. Dit is een innovatieve benadering van het ontwerp en gebruik van parkeervoorzieningen die niet alleen ruimte bespaart, maar ook de impact op het milieu vermindert. Maar wat gebeurt er wanneer deze parkeergarages niet meer nodig zijn op hun oorspronkelijke locatie? Laten we eens kijken naar het proces van herplaatsing van circulaire parkeergarages en de voordelen die dit met zich meebrengt.

Herplaatsen van circulaire parkeergarages

Een van deze voorbeelden is natuurlijk P3 op Eindhoven Airport, welke voorheen haar tweede leven diende op Strijp-S in Eindhoven (naast het Klokgebouw) en daarvoor functioneerde als parkeergarage van een ziekenhuis in Nieuwegein.

Het concept van circulaire parkeergarages

Circulaire parkeergarage zijn een voorbeeld van slimme stedelijke planning die rekening houdt met zowel ruimtegebruik als duurzaamheid. Deze garages worden vaak gebouwd met modulaire, demonteerbare componenten. Daardoor kunnen ze gemakkelijk worden geïnstalleerd, verplaatst en zelfs gedemonteerd. Wij ontwerpen, ontwikkelen, bouwen én herplaatsen al meer dan 10 jaar bovengrondse parkeergarages. Onze parkeergarages zijn demontabel, modulair en dus toekomstbestendig. Zo realiseren we vaker tweede- en zelfs derdehands parkeergarages! Een prachtig voorbeeld van circulaire bouw en circulair hergebruik van bouwmaterialen.

Met het EZ Park concept voor circulaire parkeergarages kunnen ze worden aangepast aan veranderende behoeften. Ook kunnen ze worden hergebruikt op nieuwe locaties. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van bouwafval en CO2-uitstoot. Tot slot maakt dit je enorm flexibel voor toekomstig gebruik van jouw parkeergarage.

De herplaatsing van circulaire parkeergarages

Wanneer een circulaire parkeergarage niet langer nodig is op zijn oorspronkelijke locatie, kan deze worden herplaatst op een andere locatie waar behoefte is aan parkeervoorzieningen. Of mee verhuizen naar bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfslocatie. Voor het proces van herplaatsing demonteren we de garage in zijn afzonderlijke componenten. Vervolgens transporteren we deze naar de nieuwe locatie en bouwen we deze weder op volgens de nieuwe specificaties. Dankzij het modulaire ontwerp van onze circulaire parkeergarages kan dit proces efficiënt en kosteneffectief worden uitgevoerd.

Voordelen van herplaatsing

  1. Ruimteoptimalisatie: Door circulaire parkeergarages te herplaatsen naar gebieden met een hoge vraag naar parkeergelegenheid, kan de beschikbare ruimte in stedelijke gebieden optimaal worden benut. Hierdoor wordt congestie en overbevolking verminderd.

  2. Duurzaamheid en circulair hergebruik: Herplaatsing van circulaire parkeergarages vermindert de behoefte aan nieuwe constructie. Dit minimaliseert mede de impact op het milieu door het verminderen van bouwafval en het verlagen van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met traditionele bouwmethoden.

  3. Flexibiliteit: Het modulaire ontwerp van circulaire parkeergarages maakt het mogelijk om snel in te spelen op veranderende behoeften in stedelijke gebieden. Hierdoor kunnen steden flexibeler zijn in hun planning en ontwikkeling.

Conclusie

Het herplaatsen van circulaire parkeergarages biedt een innovatieve oplossing voor de uitdagingen waarmee stedelijke gebieden worden geconfronteerd op het gebied van ruimtegebruik, duurzaamheid en flexibiliteit. Door gebruik te maken van modulaire ontwerpen en slimme stedelijke planning kunnen steden hun infrastructuur aanpassen aan veranderende behoeften, terwijl ze tegelijkertijd de impact op het milieu verminderen. Als we streven naar een duurzamere en veerkrachtigere stedelijke toekomst, spelen circulaire parkeergarages een belangrijke rol in het vormgeven van onze steden.